University of Johannesburg
Browse
uj_19495+SOURCE1+SOURCE1.1.pdf (411.28 kB)

B.Com Honneurs (Rekeningkunde met Spesialisering in Geoktrooieerde Rekenmeesterskap) Sessie 3 Inligtingsdokument

Download (411.28 kB)
online resource
posted on 2014-10-01, 00:00 authored by UJ Exam Papers AdminUJ Exam Papers Admin
University of Johannesburg Exam paper

History

Language

Afikaans

Faculty

College of Business & Economics Exam Papers

Course code(s)

REK01X7

Usage metrics

    College of Business & Economics Exam Papers

    Keywords

    Licence

    Exports